Category

Bez kategorii
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w kategoriach wiekowych w roku 2021. Harmonogram planowanych działań szkolenia Kadr Wojewódzkich zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczącej programu pt. Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry...
Read More
25 listopada odbyła się część wykładowa IX-tej konferencji metodyczno-szkoleniowej. W auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych swoje prezentacje przedstawiła trójka prelegentów: dr Krzysztof Karpowicz (AWF Poznań) – „Siła jako zdolność motoryczna sportowca” (zobacz prezentację .pdf, zobacz „50 zasad Zbigniewa Trzaskomy.pdf„) dr Tomasz Garsztka (AWF Poznań) – „Teoretyczno-metodyczne podstawy treningu siły w szkoleniu młodocianych sportowców” (zobacz prezentację...
Read More
Realizując Uchwałę Walnego Zebrania Delegatów podjętą w dniu 24 maja 2013 roku umieszczamy listę Klubów oraz Wielkopolskich Związków Sportowych, które nie opłaciły składki członkowskiej. Zobacz listę (plik. pdf) >
Read More
Konsultacje programowo-finansowe dotyczące dofinansowania zadań w 2021 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, podobnie jak w zeszłym roku, mają formułę zdalną. W załączeniu przekazujemy dokumenty, w tym: Pismo z instrukcją wypełniania preliminarzy (.pdf) Pismo przewodnie adresowane do Wielkopolskich Związków Sportowych (.pdf) Pismo przewodnie adresowane do Klubów Sportowych (.pdf) Druk preliminarza dla Wielkopolskich Związków Sportowych (.xlsx)...
Read More
Informujemy, że w czwartek 11 i w piątek 12 listopada br. biura WSS będą nieczynne. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.
Read More
W dniach 15-26 listopada br. odbędą się konsultacje oceniające realizację szkolenia i współzawodnictwa w ramach Kadr Wojewódzkich Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora oraz Młodzieżowca. Pobierz harmonogram konsultacji poszczególnych sportów (plik .pdf), a także wzory formularzy (.xlsx): Konspekt do sprawozdania ze szkolenia zał1: Wdział zawodników wielkopolskich klubów sportowych w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zał2:...
Read More
Zatrudnimy trenera metodyka do Wojewódzkiego Zespołu Szkolno-Metodycznego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu. Podstawowe obowiązki: konsultacje z trenerami i kontrola merytoryczna akcji szkoleniowych realizowanych w ramach szkolenia Kadr Wojewódzkich Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora oraz Młodzieżowca opracowywanie sprawozdań merytorycznych dotyczących realizowanych akcji szkoleniowych oraz wyników współzawodnictwa sportowego zawodników z Wielkopolski na potrzeby Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Samorządu...
Read More
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowanie wpłat 1% podatku za rok 2020 w związku z programem „PRZEKAŻ 1% PODATKU NA KLUB SPORTOWY LUB WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY”. W bieżącym roku w ramach programu łącznie przekazano: 179 857,32 zł. Zobacz pełne podsumowanie PDF
Read More
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci dr Mateusza Witkowskiego – Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, trenera zawodników Klubu Uczelnianego AZS UAM Poznań oraz Muszkieterów Warta Poznań, wiceprezesa Klubu Sportowego Warta Poznań. Miał 37 lat. Był cenionym nauczycielem akademickim, wychowawcą szeregu zawodników, członkiem sztabu szkoleniowego polskiej reprezentacji szermierczej...
Read More
W dniu 11 czerwca 2021 w Auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zebranie o godz. 11:15 otworzył Prezes Zarządu WSS – Paweł Szczepaniak. Po wspomnieniu minutą ciszy wielkopolskich działaczy sportowych, którzy odeszli w ostatnim roku, Delegaci Walnego Zebrania wybrali jego przewodniczącego (Krzysztof Piasek – zastępca przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia...
Read More
1 2 3 13
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl