Day

1 grudnia, 2023
informacja
Zatrudnimy trenera metodyka do Wojewódzkiego Zespołu Szkolno-Metodycznego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu. Wymiar i godziny pracy do uzgodnienia. Praca od stycznia 2024. Podstawowe obowiązki: konsultacje z trenerami i kontrola merytoryczna akcji szkoleniowych realizowanych w ramach szkolenia Kadr Wojewódzkich Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora oraz Młodzieżowca opracowywanie sprawozdań merytorycznych dotyczących realizowanych akcji szkoleniowych oraz wyników współzawodnictwa sportowego...
Read More
30 listopada odbyła się X-ta konferencja metodyczno-szkoleniowa dla trenerów i instruktorów sportu województwa wielkopolskiego. Konferencja poświęcona była zagadnieniom psychologicznym w szkoleniu młodocianych sportowców. W auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych swoje prezentacje przedstawiła dwójka prelegentów: dr Marcin Kochanowski (AWF Poznań, Zakład Psychologii): „Różnorodność jako siła zespołu – czyli słów kilka o odmienności temperamentów wśród młodzieży” (zobacz...
Read More
wss
Realizując Uchwałę Walnego Zebrania Delegatów podjętą w dniu 24 maja 2013 roku umieszczamy listę Klubów oraz Wielkopolskich Związków Sportowych, które nie opłaciły składki członkowskiej. Zobacz listę (plik. pdf) >
Read More
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl