Zarząd WSS

Skład Zarządu
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

Paweł Szczepaniak

Prezes

Jacek Biernacki

Członek Prezydium Zarządu

Jacek Broński

ŚP - Bogdan Jamroszczyk

Henryk Kuśmirek

Jacek Muzolf

Wiceprezes Zarządu ds. sportowych

Antoni Obrycki

Andrzej Olszewski

Lech Pauliński

Krzysztof Piasek

Zenon Piątek

Członek Prezydium Zarządu

Ireneusz Pracharczyk

Tomasz Sękowski

Zbigniew Stępniak

Tomasz Szymański

Jacek Thiem

Jan Wachowiak

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Lucjusz Wasielewski

śp - Marek Werle

Paweł Wojtala

Skład Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

śp - Wojciech Chomicz

Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kowalewicz

Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Majchrzak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Arkadiusz Mąkina

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Ewa Wybieralska

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Łukasz Zarzycki

Członek Komisji Rewizyjnej