Biuro Zarządu WSS

Pracą Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego kieruje Dyrektor - Dawid Gluza. W skład Biura Zarządu WSS wchodzą:

Zespół Metodyczno-Szkoleniowy

  • Dawid Gluza – Kierownik Wyszkolenia
  • Michał Jeliński – Trener metodyk
  • Kazimierz Marchewka – Trener metodyk
  • Paweł Zmuda-Trzebiatowski – Informatyk

Zespół Organizacyjno-Prawny

  • Agnieszka Budzicka – Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych

Zespół Ekonomiczno-Księgowy

  • Elżbieta Meyer-Nowicka – Główny Księgowy
  • Dagmara Gluza – Starszy księgowy
  • Barbara Szyler – Księgowy kasjer

Biuro Obsługi Finansowo-Księgowej Wojewódzkich Związków Sportowych

  • Katarzyna Pawlik – Księgowa Biura Obsługi Finansowej Związków Sportowych

Leave a Reply