Konsultacje programowo-finansowe na rok 2024

W związku z przygotowaniami do udziału w konkursie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiąganych w systemie” na rok 2024 przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie dokumentacji dotyczącej konsultacji programowo-finansowych odnośnie dofinansowań zadań w 2024 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Materiały niezbędne do przygotowania oferty:

1. Druk preliminarza dla Wielkopolskich Związków Sportowych i Klubów Sportowych (od tego roku następuje istotna zmiana – jest jeden druk dla WZS i KS) – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja.
2. Instrukcja wypełniania preliminarzy.

Wypełnione preliminarze proszę przesyłać w WERSJI ELEKTRONICZNEJ (!) do 15 GRUDNIA 2023 roku na adres mailowy wss@wss.poznan.pl

W razie jakichkolwiek pytań, pracownicy biura WSS służą pomocą.

Related Posts