By

Paweł
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w kategoriach wiekowych w roku 2020. Harmonogram planowanych działań szkolenia Kadr Wojewódzkich zgodnie z decyzją Minsterstwa Sportu dotyczącej programu pt. Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z...
Read More
logo transmisji
Uprzejmie informujemy, że Otwarcie XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych, które odbędzie się 13 września w Kraśniku, będzie transmitowane online na Facebooku – profil Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski.lubelskie
Read More
Uprzejmie przypominamy o potrzebie przesłania do WZMS zgłoszeń na XXVI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Halowych. Formularze można pobrać ze strony: http://oomlubelskie2020.pl/do-pobrania/
Read More
czarna wstążka
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w poniedziałek 17 sierpnia 2020 roku zmarł nagle na atak serca Wojciech Chomicz. Od lat związany był z koszykówką, najpierw jako zawodnik AZS Poznań, a następnie jako działacz. Przez ostatnich 27 lat był prezesem Wielkopolskiego Związku Koszykówki, zasiadał też we władzach Polskiego Związku Koszykówki. Pracował nadto jako sędzia i komisarz...
Read More
czarna wstążka
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 4 sierpnia 2020 roku zmarł Czesław Konieczny. Był zawodnikiem i działaczem Akademickiego Związku Sportowego, a w latach 1949-1974 kierownikiem sekcji lekkoatletycznej. Działał w Polskim Komitecie Olimpijskim, Polskim Związku Lekkiej Atletyki oraz w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję prezesa Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, honorowy prezes Wielkopolskiego...
Read More
Informujemy, że w związku z pandemią COVID-19, zmianie uległ druk „Potwierdzenie udziału do rozliczenia” (UMWW). W druku zawarte jest dodatkowe oświadczenie trenera.
Read More
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu
Read More
Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 31m. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020r., zachowują ważność,...
Read More
Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, wyraził zgodę na dopuszczenie, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku, działania w zmienionych warunkach organizacyjnych i prowadzenie zajęć szkoleniowych przez trenerów w formie on-line. Pozwoli to na zachowanie, w tej wyjątkowo trudnej dla...
Read More
Wesołych Świąt Wielkanocnych,suto zastawionych stołów,dużo wody w poniedziałek,bogatego zającaoraz jak najszybszego końcadystansowania społecznego! Zarząd i pracownicyWielkopolskiegoStowarzyszenia Sportowego
Read More
1 2 3 12
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl