Day

20 czerwca, 2023
informacja
W piątek 16 czerwca 2023, w drugim terminie o godz. 11:15 w Auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 36 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zebranie jednogłośnie podjęło m.in. uchwały o: Wyborze na kolejną kadencję Prezesa – Pana PAWŁA SZCZEPANIAKA Wyborze Zarządu w składzie: BIERNACKI JACEK (Wielkopolski Związek...
Read More
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl