Day

15 maja, 2023
informacja
Informujemy, że w piątek 16 czerwca br. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zebranie odbędzie się w Auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 36. Planowane godziny rozpoczęcia Zebrania: 1-szy termin, godz. 11:00 2-gi termin, godz. 11:15 Jednocześnie informujemy, że można zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności WSS za...
Read More
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl