Konsultacje oceniające 14-25 listopada

Szanowni Trenerzy,

W terminie 14–25 listopada br. (zobacz szczegółowy harmonogram) w siedzibie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu przy ulicy Reymonta 35 odbędą się konsultacje oceniające poziom szkolenia i współzawodnictwa młodzieżowego we wszystkich sportach objętych programem MSiT na rok 2016.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w ww. terminie prosimy o kontakt z WZMS w celu ustalenia dogodnej daty.

Na konsultację zapraszamy ze strony Wojewódzkiego Związku Sportowego:

  • Prezesa Związku
  • V-ce prezesa do spraw sportowych
  • trenera koordynatora
  • oraz szkoleniowców uczestniczących w realizacji szkolenia wojewódzkiego (KWJM i KWM).

W załączniku przesyłamy:

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów w wersji elektronicznej do WZMS (rafal@wss.poznan.pl) najpóźniej na 2 dni przed terminem konsultacji. Ostateczną wersję załącznika_2_Wyniki_MM stanowiącego podstawę naliczeń podczas konsultacji programowo-finansowych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2016.

Zobacz pismo w wersji pdf.