Informacja dot. środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i nowych druków

Informujemy, że w związku z zakończonym Systemem Sportu Młodzieżowego ruszyło dofinansowanie zadań ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Porozumienia wraz z zatwierdzonymi preliminarzami poszczególnych sekcji będą sukcesywnie wysyłane do Klubów i Związków Sportowych, przesyłką poleconą, na wskazany przez Klub/Związek adres korespondencyjny. Jeden egzemplarz – po podpisaniu zgodnie z reprezentacją – musi zostać odesłany do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzono zmiany w dokumentacji rozliczeniowej. Kluby i Związki Sportowe, organizujące zgrupowania/konsultacje – Zadanie II, są zobowiązane do przesłania przed jego rozpoczęciem PROGRAMU ZGRUPOWANIA/KONSULTACJI (.xlsx) na adres michal@wss.poznan.pl , a do dokumentacji rozliczeniowej dołączyć SPRAWOZDANIE Z ODBYTEGO ZGRUPOWANIA/KONSULTACJI (.xlsx). Oba dokumenty znajdujące się w jednym pliku .xlsx można pobrać ze strony WSS, w zakładce DRUKI/DOKUMENTACJA DOT.ŚRODKÓW SWW. Są już także dostępne nowe druki dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych, a także listy wypłat ryczałtów sędziowskich.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w sprawie udokumentowania oraz rozliczania środków finansowych z Samorządu województwa Wielkopolskiego (.pdf). Rozliczenia sporządzone nieprawidłowo i niekompletnie nie będą przyjmowane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe.