Szkolenie pn. „System Sportu Młodzieżowego – nowe zasady, nowe możliwości”

W środę 18 listopada 2020 roku odbyło się – w formie wideokonferencji – szkolenie pn. „System Sportu Młodzieżowego – nowe zasady, nowe możliwości”. Szkolenie było organizowane w ramach Akademii Trenerskiej, finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i prowadzone przez Zespół Metodyczny z udziałem przedstawicieli Departamentu Sportu Wyczynowego.

Zgodnie z informacją przekazaną podczas wideokonferencji, w której uczestniczył Dyrektor Biura Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, końcowe wyniki Systemu Sportu Młodzieżowego zostaną opublikowane 15 stycznia 2021 roku.

Wobec powyższego od 14 grudnia bieżącego roku nastąpi – drogą elektroniczną – dystrybucja dokumentów do klubów i związków sportowych