Pierwsze posiedzenie Zarządu WSS kadencji 2019-2023

W dniu 17.06.2019 odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, który ukonstytuował się i jednocześnie rozpoczął działalność w nowej kadencji 2019-2023.

Podczas zebrania Prezes Zarządu p. Paweł Szczepaniak przedstawił wszystkim obecnym członkom Zarządu harmonogram spotkań oraz koncepcję działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w najbliższym czasie.

W toku obrad przedstawiono także syntetyczną analizę zakończonej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, gdzie reprezentacja województwa wielkopolskiego zajęła wysokie drugie miejsce oraz przybliżono najważniejsze sukcesy Wielkopolan w imprezach sportowych Systemu Sportu Młodzieżowego w ostatnich tygodniach.

Kolejne Posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego odbędzie się dniu 16.09.2019r.

Zobacz: