Konsultacje programowo-finansowe 2023

Wzorem ubiegłego roku KONSULTACJE PROGRAMOWO-FINANSOWE dotyczące dofinansowania zadań w 2023 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

Przekazujemy dokumenty, w tym:

 1. Pismo z instrukcją wypełniania preliminarzy (.pdf)
 2. Pismo przewodnie adresowane do Wielkopolskich Związków Sportowych (.pdf)
 3. Pismo przewodnie adresowane do Klubów Sportowych (.pdf)
 4. Druk preliminarza dla Wielkopolskich Związków Sportowych (.xlsx) – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
 5. Druk preliminarza dla Klubów Sportowych (.xlsx) – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
 6. Ankieta aktualizująca dane o stowarzyszeniu (.docx)

Preliminarze należy przygotować na podstawie bieżących wyników (punktacji) Systemu Sportu Młodzieżowego (dostęp przez stronę WSS) oraz złożyć w dwóch egzemplarzach, na obu oryginalne podpisy dwóch osób – zgodnie z reprezentacją.

Do preliminarzy należy dołączyć – na osobnej kartce podpisanej i opieczętowanej informację, wg poniższego wzoru:

„W przypadku wyższej lub niższej kwoty dofinansowania na rok 2023 ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Klub Sportowy / Wielkopolski Związek Sportowy……….prosi o zwiększenie/zmniejszenie kwoty w Zadaniu ……….”

Przy opracowywaniu preliminarzy prosimy przyjąć wskaźniki za jeden punkt, obowiązujące w bieżącym roku:

KLUBY SPORTOWE (KS)

 • INDYWIDUALNE SPORTY OLIMPIJSKIE – 205,00
 • INDYWIDUALNE SPORTY NIEOLIMPIJSKIE – 164,00
 • GRY ZESPOŁOWE OLIMPIJSKIE – 256,00
 • GRY ZESPOŁOWE NIEOLIMPIJSKIE – 204,00

WIELKOPOLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE (WZS)

 • WZS-SPORTY OLIMPIJSKIE – 41,00
 • WZS-SPORTY NIEOLIMPIJSKIE – 33,00
 • WZS- GRY ZESPOŁOWE- DOD.REPREZENTACJI – 21,00

Dokumenty (preliminarze, informacje dodatkowe sporządzone do preliminarzy, ankietę) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022 r.
Dokumenty proszę wypełniać komputerowo.

Po opublikowaniu wyników końcowych Systemu Sportu Młodzieżowego (prawdopodobnie 15.12.2022 r.), ustaleniu wartości za 1 pkt., Biuro Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego zweryfikuje kwoty na preliminarzach klubów i związków sportowych, zatwierdzi preliminarze, przygotuje Porozumienia i przekaże komplet dokumentów, za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki polecone) zainteresowanym podmiotom.

Related Posts