Konsultacje programowo-finansowe na rok 2022 do 20.XII.2021

Konsultacje programowo-finansowe dotyczące dofinansowania zadań w 2021 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, podobnie jak w zeszłym roku, mają formułę zdalną. W załączeniu przekazujemy dokumenty, w tym:

  1. Pismo z instrukcją wypełniania preliminarzy (.pdf)
  2. Pismo przewodnie adresowane do Wielkopolskich Związków Sportowych (.pdf)
  3. Pismo przewodnie adresowane do Klubów Sportowych (.pdf)
  4. Druk preliminarza dla Wielkopolskich Związków Sportowych (.xlsx) – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
  5. Druk preliminarza dla Klubów Sportowych (.xlsx) – prosimy wypełniać stronę zbiorczą preliminarza wraz z załącznikami dotyczącymi tylko tych zadań, na które ma być przyznana dotacja
  6. Ankieta aktualizująca dane o stowarzyszeniu (.docx)

Druki prosimy wypełniać komputerowo, zgodnie z instrukcjami, a następnie przesłać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach do 20 grudnia 2021.

Uwaga: W preliminarzach na stronie zbiorczej większość kwot (poza ogólną kwotą wynagrodzenia trenerów) wypełnia się automatycznie po wprowadzeniu danych w kolejnych arkuszach.