konferencja 28.11.2019 – podsumowanie

W dniu 28 listopada 2019r., po raz pierwszy w nowopowstałym Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, będącym od br. siedzibą Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego odbyła się VII Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla trenerów i instruktorów sportu województwa wielkopolskiego. Była to kolejna konferencja z cyklu: ,,Biologiczno-pedagogiczne i systemowe uwarunkowania treningu sportowego”.

Pierwszy z prelegentów dr Tomasz Garstka (AWF Poznań) przybliżył słuchaczom tematykę rozciągania statycznego i dynamicznego. Wykład uzupełniony o pokaz praktyczny z udziałem zawodników był bardzo ciekawym spojrzeniem w zakresie rozciągania i jego miejscem we współczesnym treningu sportowym (zobacz prezentację .pdf). 

Druga część konferencji dotyczyła zagadnienia suplementowania diety w sporcie młodzieżowym. Dr Tomasz Podgórski (AWF Poznań), w obszernym wystąpieniu przybliżył obecnym słuchaczom temat, który jest w kręgu zainteresowania trenerów jak i co raz młodszych zawodników. Dlatego też ten obszar  wymaga szerszej wiedzy i profesjonalnego podejścia (zobacz prezentację .pdf).

Całe wydarzenie, którego organizatorem było Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe we współpracy z AWF Poznań spotkało się z ogromnym zainteresowaniem środowiska sportowego: trenerów kadr wojewódzkich, trenerów klubowych jak i studentów AWF. Wśród słuchaczy obecny był m.in. trener kadry olimpijskiej wagi lekkiej kobiet w wioślarstwie – Przemysław Abrahamczyk.

Łącznie w tegorocznej edycji konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, które otrzymały certyfikat udziału.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia strony WSS, także w kontekście planowanych następnych konferencji.

Related Posts