9.XI.2017 konferencja metodyczno-szkoleniowa dla trenerów i instruktorów

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu

oraz

Zakład Teorii Sportu AWF w Poznaniu

zapraszają serdecznie na konferencję metodyczno-szkoleniową dla trenerów i instruktorów, która odbędzie się

9 listopada 2017 roku o godzinie 14

w sali wykładowej 025-026 Nowego Budynku Dydaktycznego AWF Poznań

ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

PROGRAM KONFERENCJI:

14:00 – 14:15: OTWARCIE KONFERENCJI
REKTOR AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU – DR HAB. PROF. AWF DARIUSZ WIELIŃSKI
PREZES WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO – PAWEŁ SZCZEPANIAK

14:15 – 15:00: DR HAB. ADAM KAWCZYŃSKI
PRODZIEKAN DS. BADAŃ NAUKOWYCH WYDZIAŁU NAUK O SPORCIE AWF WE WROCŁAWIU
WSPIERANIE OGÓLNEGO ROZWOJU MŁODZIEŻY POPRZEZ PRAWIDŁOWY DOBÓR ĆWICZEŃ (konspekt .pdf)

15:00 – 15:15: DYSKUSJA

15:15 – 16:00: DR HAB. PROF. AWF JACEK ZIELIŃSKI, DR HAB. PROF. AWF KRZYSZTOF KUSY
ZAKŁAD LEKKIEJ ATLETYKI I PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO AWF W POZNANIU
DIAGNOSTYKA W SPORCIE JAKO ŚRODEK OPTYMALIZACJI PROCESU TRENINGOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZKOLENIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO (konspekt .pdf)

16:00 – 16:15: DYSKUSJA

16:15: ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

SYLWETKI PRELEGENTÓW

DR HAB. ADAM KAWCZYŃSKI

Prodziekan ds. Badań Naukowych Wydziału Nauk o Sporcie AWF Wrocław

 • Urodził się 8 maja 1977 r. w Inowrocławiu. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ukończył w 2002 r.
 • Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2014 r. na podstawie osiągnięć naukowych przedstawionych jako jednotematyczny cykl pięciu prac naukowych pod wspólnym tytułem „Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na właściwości sensomotoryczne mięśni szkieletowych”
 • Od roku 2010 pracuje w Katedrze Motoryczności Sportowca AWF we Wrocławiu.
 • W 2014 r. objął stanowisko kierownika Wydziałowej Pracowni Badań w Sporcie.
 • W roku 2003 odbył staż naukowy w German Sport University Cologne w ramach programu Socrates.
 • W roku 2004 i 2011 przebywał w ramach stypendium komisji europejskiej „Marie Curie” na stażach naukowych na wydziale Sensory Motor Interaction Aalborg University. Prowadził tam badania dotyczące właściwości sensomotorycznych mięśni.
 • W roku 2016 pracował na Uniwersytecie w Aalborgu jako „zaproszony naukowiec”.
 • Jego dorobek naukowy to 21 prac oryginalnych, z których 13 zostało opublikowanych w czasopismach posiadających IF.
 • Został wyróżniony nagrodą III stopnia przyznaną przez rektora AWF we Wrocławiu za publikacje z wysokim wskaźnikiem IF (2005) i nagrodami II stopnia za wybitne zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy organizacyjnej na uczelni (2010, 2012).
 • Osiągnięcia sportowe: III miejsce w Pucharze Polski Karate Kyokushin (2005), III miejsce w Pucharze Polski Karate Kyokushin (2003), V–VIII miejsce w IV Mistrzostwach Polski Wszechwag Kyokushin (2003), II miejsce w Pucharze Polski Karate Kyokushin (2002), I dan Karate Kyokushin.
 • W 2016 r. został wybrany na prodziekana ds. badań naukowych na Wydziale Nauk o Sporcie na kadencję 2016–2020.

 

DR HAB. PROF. AWF JACEK ZIELIŃSKI

kierownik Katedry Kinezjologii Sportu AWF Poznań

 • Urodził się w 1971 roku w Toruniu. Dyplom magistra uzyskał po ukończeniu studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Poznaniu. W 1996 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Lekkiej Atletyki. Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 2004 roku, a doktora habilitowanego w 2013 roku. Jest trenerem I klasy w tenisie, II klasy w lekkiej atletyce, a także instruktorem narciarstwa. Trener wielu czołowych tenisistów, medalistów Mistrzostw Europy i Polski w różnych kategoriach wiekowych, zarówno indywidualnych jak i drużynowych oraz reprezentantów Polski (Mistrzostwa Europy, Świata).
 • Od ponad 20 lat współpracuje z trenerami i zawodnikami kadr narodowych lekkiej atletyki, triathlonu, taekwondo olimpijskiego, kajakarstwa, boksu i szermierki oraz zawodnikami futsalu i kolarstwa, stawiając na kompleksową diagnozę i wspomaganie treningu. Obszar jego zainteresowań stanowią także sportowcy masters i amatorzy uprawiający zdrowotną aktywność fizyczną. Jako współtwórca Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka stosuje nowoczesne metody pomiarowe z różnych dziedzin, ułatwiające precyzyjną ocenę potencjału fizycznego i planowanie treningu. Jego artykuły są publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach z dziedziny „sport science”: Exercise and Sport Sciences Reviews, Medicine and Science in Sports & Exercise, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, American Journal of Sports Medicine, Journal of Applied Physiology, European Journal of Applied Physiology, International Journal of Sports Medicine, Journal of Sports Sciences, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy i innych. Współczynnik wpływu (impact factor) jego publikacji wg. Web ot Science wynosi – 48.832, H-index – 8, a liczba cytowań – 147. Poszukując nowych wskaźników wytrenowania i analizując reakcje na specyficzne obciążenia fizyczne, inspirację do badań czerpie z boisk i stadionów. Wraz z zespołem pasjonatów, których zgromadził wokół siebie, przekazuje praktyczną wiedzę opartą na dowodach naukowych wszystkim zainteresowanym fascynującą dziedziną sportu.
 • Jest kierownikiem kilku projektów badawczych, KBN – grant habilitacyjny, NCN – OPUS 5 (panel NZ 7), MNiSW – „Rozwój sportu akademickiego”,RSA3 oraz głównym wykonawcą w projektach NCN – OPUS 5 (panel HS 6), MNiSW – „Rozwój sportu akademickiego”,RSA2, NCBiR realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.
 • Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi zakończonymi wspólnymi publikacjami: Institute for Biomedical Research into Human Movement and Health, Manchester  Metropolitan University, England; German Aerospace Center (DLR), Institute of Aerospace Medicine and Space, Köln; Centre for Muscle and Bone Research, Charité − University Medicine, Free and Humboldt University Berlin, Berlin, Germany; Department of Orthopaedic and Trauma Surgery, Campus Biomedico University, Rome, Italy; Centre for Sports and Exercise Medicine, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Mile End Hospital, London, England; Department of Trauma and Orthopaedic Surgery, University of Cagliari, Cagliari, Italy; Institute for Performance Research, Manchester Metropolitan University, Crewe Campus, Manchester, England; Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Katedra i Zakład Biochemii, Gdański Uniwersytet Medyczny.
 • Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Srebrnym i Złotym Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego za pracę naukową przez Rektora AWF w Poznaniu, Medalem „Zasłużony dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Weteranów” przez prezesa PZWLA, Srebrną Odznaką PZT – za zasługi dla rozwoju tenisa w Polsce, Nagrodami Rektora AWF w Poznaniu za pracę naukową.

Informujemy, że limit miejsc na udział w konferencji został wyczerpany. Niestety nie możemy przyjmować dalszych zgłoszeń. Przepraszamy.