5-14.XII Konsultacje programowo-finansowe

W związku z rozpoczynającymi się 5 grudnia br. konsultacjami programowo-finansowymi przekazujemy w załączeniu:

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie przedstawicieli i działaczy Klubów Sportowych, które osiągnęły poziom sportowy w bieżącym roku wyrażony w punktach, o terminie konsultacji oraz przekazanie im dokumentów, które należy złożyć w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2016 roku.