Day

3 grudnia, 2019
konferencja metodyczno-szkoleniowa
W dniu 28 listopada 2019r., po raz pierwszy w nowopowstałym Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, będącym od br. siedzibą Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego odbyła się VII Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla trenerów i instruktorów sportu województwa wielkopolskiego. Była to kolejna konferencja z cyklu: ,,Biologiczno-pedagogiczne i systemowe uwarunkowania treningu sportowego”. Pierwszy z prelegentów dr Tomasz Garstka (AWF Poznań) przybliżył słuchaczom...
Read More
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl