Day

10 lipca, 2015
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem podsumowującym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WSS, które odbyło się 22.V.2015, jak również do zapoznania się z prezentacją podsumowującą czterolecie sportu w Wielkopolsce oraz sylwetkami osób, którym nadano godność członka honorowego WSS.
Read More
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl