17.III.2016 konferencja dla trenerów, instruktorów i nauczycieli

Serdecznie zapraszamy
na konferencję metodyczno-szkoleniowa dla trenerów, instruktorów i nauczycieli współpracujących z młodzieżą uzdolnioną sportowo województwa wielkopolskiego pt.:

BIOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA TRENINGU SPORTOWEGO

czwartek, 17 marca 2016, godz. 14:00

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Aula, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61‐871 Poznań

PROGRAM KONFERENCJI
14:00 – otwarcie konferencjiprof. dr hab. Ryszard Strzelczyk, Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportu, Paweł Szczepaniak, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego
14:15 – prof. Robert M. Malina, Tarleton State University – The Texas A&M University System
– rozwój biologiczny a rozwój sportowy (wzrastanie, dojrzewanie)
– wychowawcze oraz szkoleniowe funkcje sportu (jedność celów edukacyjnych, wychowawczych i sportowych)
– proces szkolenia młodych sportowców: identyfikacja talentów, rozwój, specjalizacja
15:45 – przerwa kawowa
16:00 – dr hab. inż. Jan Kosendiak, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– etapizacja wieloletniego procesu treningowego w Polsce i w innych krajach
– cele treningu i kierunki działania trenera na etapie wstępnym
– zasady treningu dzieci i młodzieży
– błędy szkoleniowe popełniane na wstępnym etapie treningu
– kryteria selekcji
17:30 – zamknięcie konferencji

prof. Robert M. Malinaprof. Robert M. Malina jest profesorem naukowo-badawczym na Uniwersytecie Stanowym Tarleton, Stephenville w Teksasie. Od ponad 30 lat realizuje programy badawcze w Oaxaca w Meksyku, współpracując z Instytutem Kulturoznawstwa Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Teksańskiego. Jest cenionym prelegentem i profesorem największych uniwersytetów i kongresów na wszystkich kontynentach. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 500 pozycji. W swoich opracowaniach szczególną uwagę poświęca przebiegowi wzrastania i dojrzewania młodych adeptów sportu. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Leuven, Belgia (1989) i AWF w Krakowie (2001), AWF we Wrocławiu (2006), Uniwersytetu w Coimbrze, Portugalia (2008).

 

dr Jan Kosendiakdr hab. inż. Jan Kosendiak jest nauczycielem akademickim i kierownikiem Zespołu Teorii Treningu Sportowego w Katedrze Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu. Autor wielu prac naukowych i metodyczno-naukowych dotyczących m.in.: optymalizacji procesu szkolenia sportowego, systemowego ujęcia procesu szkolenia sportowego, projektowania systemów treningowych, etapizacji procesu szkolenia sportowego, problematyki sportu dzieci i młodzieży, kierowania systemem treningowym. Efektem wieloletniej pracy trenerskiej jest zdobycie przez jego wychowanków około 40 medali na Mistrzostwach Polski w LA, w różnych kategoriach wieku.

 

WSTĘP WOLNY PO REJESTRACJI

pobierz formularz zgłoszeniowy (.pdf)

wypełnione formularze prosimy odesłać na adres
konferencja@wss.poznan.pl

termin zgłoszeń 10.III.2016

Do pobrania (.pdf):