Zmiany kadrowe w WSS

Z końcem września pożegnaliśmy trzy osoby z naszego składu, natomiast przywitaliśmy dwie nowe.

W Biurze Obsługi Związków Sportowych p. Beatę zastąpiła p. Katarzyna. Zmianie uległ adres e-mail – katarzyna@wss.poznan.pl

W Wojewódzkim Związku Metodyczno-Szkoleniowym pożegnaliśmy p. Rafała oraz p. Jacka. Obowiązki p. Rafała przejął p. Grzegorz (grzegorz@wss.poznan.pl).

Opieka nad sportami dotychczas prowadzonymi przez p. Jacka zostały podzielone między p. Michała oraz p. Grzegorza, tak, że p. Michał zajmuje się teraz: karate WKF, szermierką oraz taekwondo olimpijskim, natomiast pozostałymi sportami zajmuje się p. Grzegorz.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki kontakt, która już została zaktualizowana o nowe adresy e-mail oraz godziny pobytu w biurze.