Zaproszenie do udziału w Enei Akademii Talentów

Enea Akademia Talentów to edukacyjny projekt stypendialno-grantowy, który już po raz III realizujemy wspierając rozwój dzieci. W tym roku program grantowy został poszerzony o organizacje z inicjatywą.

O granty w wysokości 10 000 zł mogą ubiegać się organizacje z inicjatywą, w tym: publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea. Zachęcamy szkoły i organizacje z inicjatywą do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń w trzech kategoriach (sport, sztuka, nauka) mija 31 października 2019 r.

Aby zgłosić projekt należy skorzystać z formularza, dostępnego na stronie akcji, w którym należy opisać jego założenia, cele oraz sposób realizacji.

Wszystkie szczegóły dotyczące akcji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej :www.enea.pl/pl/akademiatalentow

Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń!

Pozdrawiam

Fundacja Enea
tel. +48 /61 884 87 17, tel. +48 /61 884 39 21