Single Blog Title

This is a single blog caption
07 Listopad 2019

Konsultacje oceniające i programowe

W załączeniu przekazujemy dokumenty dotyczące konsultacji programowo-finansowych, które w tym roku odbywać się będą łącznie z konsultacjami oceniającymi realizację szkolenia i współzawodnictwa w ramach KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ:

 1. HARMONOGRAM KONSULTACJI
 2. PISMO PRZEWODNIE ADRESOWANE DO WIELKOPOLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH
 3. PISMO PRZEWODNIE ADRESOWANE DO KLUBÓW SPORTOWYCH
 4. DRUK PRELIMINARZA WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
  1. UWAGA – PROSIMY WYPEŁNIAĆ STRONĘ ZBIORCZĄ PRELIMINARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOTYCZĄCYMI TYLKO TYCH ZADAŃ, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANA DOTACJA
 5. DRUK PRELIMINARZA KLUBU SPORTOWEGO
  1. UWAGA PROSIMY WYPEŁNIAĆ STRONĘ ZBIORCZĄ PRELIMINARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOTYCZĄCYMI TYLKO TYCH ZADAŃ, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANA DOTACJA
 6. ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE O STOWARZYSZENIU
 7. DRUKI KONSULTACJI OCENIAJĄCYCH

W preliminarzach prosimy wpisywać tylko „KOSZTY-KWOTA OGÓŁEM”. Kolumna „KOSZTY-KWOTA Z WSS” będzie uzupełniana podczas spotkań, po przekazaniu przez Dyrektora Biura WSS informacji o ostatecznej liczbie punktów zdobytych przez Kluby i Wielkopolskie Związki Sportowe oraz podaniu wartości za 1 punkt.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie przedstawicieli i działaczy Klubów Sportowych, które osiągnęły poziom sportowy w bieżącym roku wyrażony w punktach, o terminie konsultacji oraz przekazanie im dokumentów, które należy złożyć w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2019 roku.