Informacja dot. realizacji zadań dofinansowywanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, wyraził zgodę na dopuszczenie, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku, działania w zmienionych warunkach organizacyjnych i prowadzenie zajęć szkoleniowych przez trenerów w formie on-line.

Pozwoli to na zachowanie, w tej wyjątkowo trudnej dla wszystkich sytuacji, ciągłości procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Dokumentacja rozliczeniowa, składana w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, będzie musiała być poszerzona o tygodniowe raporty-sprawozdania Trenerów z prowadzonych zajęć on-line wraz z rozpisanymi konspektami zaproponowanych treningów oraz z opisem grupy docelowej.

Prosimy, pomimo trudnych i niesprzyjających dla sportu obecnych okoliczności, o bardzo rzetelne i obowiązkowe podejście do zmienionego trybu pracy, co jest niezbędne do zachowania dalszej realizacji zadania, powierzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w roku bieżącym, jak również w latach kolejnych.

Related Posts