Day

21 czerwca, 2019
W dniu 17.06.2019 odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, który ukonstytuował się i jednocześnie rozpoczął działalność w nowej kadencji 2019-2023. Podczas zebrania Prezes Zarządu p. Paweł Szczepaniak przedstawił wszystkim obecnym członkom Zarządu harmonogram spotkań oraz koncepcję działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w najbliższym czasie. W toku obrad przedstawiono także syntetyczną analizę zakończonej...
Read More
W dniu 24 maja 2019 w auli nowopowstałego Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, zwołane na podstawie uchwały Zarządu WSS z dnia 25 marca 2019 roku. czytaj dalej (.pdf)
Read More
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
tel.: 61 869 04 50
email: wss@wss.poznan.pl