11.01.2019 – umowa z Województwem Wielkopolskim podpisana

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe podpisało pięcioletnią umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania publicznego:

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiąganych w tym systemie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I PONIESIENIA WYDATKÓW USTALONO OD DNIA 12 STYCZNIA 2019 DO DNIA 31 GRUDNIA 2023.